fbpx

PRIVACY BELEID NET JUNGLE ACADEMY

Ingangsdatum: 8-mei-2018

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en danken u voor uw vertrouwen.

De veiligheid van uw gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG DOOR OM TE BEGRIJPEN HOE WE OMGAAN MET UW GEGEVENS. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DIT PRIVACYBELEID, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN.

Dit privacybeleid omschrijft de wijze waarop Net Jungle Academy (‘Net Jungle Academy’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) omgaat met persoonsgegevens. Net Jungle Academy levert diensten aan gebruikers wereldwijd.
Net Jungle Academy, gevestigd op Kloostertuin 10, 6096 DC Grathem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit Privacybeleid bevat de volgende secties:

 • Contactgegevens Net Jungle Academy
 • Op welke wijze wordt klantgegevens verzameld
 • Persoonsgegevens, die wij verwerken
 • Net Jungle Academy verzamelt en verwerkt klantgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • Als u jonger bent dan 18 jaar
 • Gegevens over anderen
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 • Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?
 • Contact met ons klantenservice
 • Net Jungle Academy Website en VIP Club app (algemeen)
 • Persoonlijke aanbiedingen
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren & Sollicitaties
 • Wijzigingen in ons Priviacybeleid

Contactgegevens:

Bedrijf:   Net Jungle Academy

Adres:   Kloostertuin 10

Plaats: 6096 DC Grathem

Tel: +31475452677

E-mail: contact@netjungle.nl

Op welke wijze wordt klantgegevens verzameld

Net Jungle Academy legt klantgegevens vast, bij het bezoek aan onze website, bij het aanvragen van producten of diensten door u als klant, bij het aanmaken van een Net Jungle Academy account.

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen en analyseren we gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, browsertaal, besturingssysteem, de staat of het land van waaruit u toegang tot de onze aanbiedingen hebt, software- en hardwareattributen (waaronder apparaat-id’s) verwijzingen en exitpagina’s en URL’s, platformtype, het aantal kliks, bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina’s, pagina’s die u  bekeken hebt en de volgorde van deze pagina’s, de hoeveelheid tijd die is besteed op bepaalde pagina’s. Verder de termen die u vaak gebruikt bij zoekopdrachten op onze sites, de datum en tijd waarop u ons diensten hebt gebruikt en content uploadt of plaatst, foutlogbestanden en andere soortgelijke gegevens. Ook maakt Net Jungle Academy  gebruik van de door u geboden toegang tot Social media, zoals Facebook, waardoor Net Jungle Academy  toegang heeft tot (een deel van) uw gegevens op die Social media. Als u communiceert via de Social mediapagina’s van Net Jungle Academy (bijvoorbeeld wanneer u commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kunnen klantgegevens over u inzichtelijk worden voor Net Jungle Academy.

Dit Privacybleid geldt naast de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de desbetreffende Social media platforms. Indien jij ervoor kiest de Net Jungle Academy Website of andere Net Jungle Academy  (online) diensten te delen via Social media, dan kunnen uw klantgegevens (zoals u naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke Social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke Social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende Social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Net Jungle Academy en dit Privacybeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke Social media websites.

Persoonsgegevens, die wij verwerken

Net Jungle Academy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Net Jungle Academy verzamelt en verwerkt klantgegevens voor de volgende doeleinden:

   • De uitvoering van uw bestellingen van producten of diensten;
   • Het toesturen van nieuwsbrieven en om te informeren over aanbiedingen en acties;
   • Het doen van persoonlijke aanbiedingen op basis van o.a. eerdere aankopen (zie ook: paragraaf “Persoonlijke Aanbiedingen”);
   • Het analyseren, onderhouden en/of optimaliseren van de Website en de Net Jungle Academy app;
   • Het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van klantgegevens ten behoeve van product- en dienstontwikkeling.
   • Het afhandelen van uw betaling
   • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   • Om goederen en diensten bij u af te leveren
   • Net Jungle Academy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
   • Net Jungle Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Elektronische nieuwsbrieven

Op de Net Jungle Academy Website kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van elektronische nieuwsbrieven met aanbiedingen , het klantenpanel en promotionele acties. Net Jungle Academy verwerkt uw klantgegevens om nieuwsbrieven te versturen. Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de in de nieuwsbrief aangegeven wijze (opt-out link). Net Jungle Academy  bewaart uw inschrijving en uw klantgegevens totdat u aangeeft dat u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. In dat geval registreert Net Jungle Academy nog wel dat u zich hebt afgemeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@Net Jungle Academy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Als u jonger bent dan 18 jaar

In beginsel mag iedereen gebruik maken van ons webwinkel, Website(s) en applicatie(s) van Net Jungle Academy. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u slechts klantgegevens aan Net Jungle Academy verstrekken indien één van uw wettelijke vertegenwoordigers (ouder(s) of voogd(en)) hiervoor toestemming heeft gegeven. Net Jungle Academy  vraagt u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als u deze toestemming (nog) niet hebt gekregen.

Gegevens over anderen

Als u een aankoop bij ons naar iemand anders laat sturen (bijvoorbeeld als cadeau), gebruiken we de gegevens die u over de geadresseerde verstrekt om de bestelling te verzenden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Net Jungle Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’.  Wij geven bepaalde dienstverleners die namens ons diensten verrichten toegang tot uw gegevens of delen deze gegevens met hen. Zij hebben toegang tot deze diensten, maar hebben geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Zij bieden een scala aan diensten, inclusief facturering,  verzending en levering, klantenservice, beveiliging, fraudepreventie, betalingsverwerking, en juridische dienstverlening.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Net Jungle Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Net Jungle Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Net Jungle Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij vanwege hun anonimiteit met behulp van “anonymizeIp ()” de laatste 8 tekens niet worden overgebracht naar Google Analytics) wordt overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om website-exploitanten te rapporteren over de website-activiteiten en om verdere met website- en internetgebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Indien nodig zal Google deze informatie aan derden doorgeven, als dit wettelijk vereist is of als derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

u kunt het installeren van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar wij wijzen erop dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor is beschreven. Als u niet wilt dat informatie aan Google Analytics wordt doorgegeven, kunt u hier een deactiverings-add-on downloaden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Overzicht cookies

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Aanbieter Cookie Doel Vervaldatum Opt-Out Link/ Meer informatie over specifiek privacybeleid
netjungle.nl __unam Analytische cookie die websitebezoek meet 1 jaar
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.  2 jaar
_gid Session
GDPR gdpr[allowed_cookies] GDPR Cookiewet, cookies niet of wel toelaten; informatie over uw privacy rechten  1 jaar gdpr-wp.com/privacy-policy/
gdpr[consent_types]  1 jaar

Statistische cookies

Statistische cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Google Analytics

__ga We gebruiken Google Analytics om na te gaan hoe onze mediacampagnes werken en hoe u op onze website reageert, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. (anoniem) 2 jaar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

_gid  1 jaar policies.google.com/technologies
Google SID Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.  1 jaar

 

NID

 

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden
.gstatic.com CONSENT Cookies gebruikt om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen 20 jaar https://developers.google.com/analytics
NID 6 maanden

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

Op basis van uw lokale wetgeving kunt u mogelijk verzoeken dat wij:

 • toegang bieden tot en/of een kopie verstrekken van bepaalde informatie die wij over u hebben
 • voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden (inclusief eventuele direct-marketingverwerking op basis van profilering)
 • gegevens bijwerken die verouderd of onjuist zijn
 • bepaalde informatie die we over u hebben verwijderen
 • de manier beperken waarop wij bepaalde gegevens over u verwerken en openbaar maken
 • uw gegevens overdragen aan een externe leverancier van diensten
 • uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, dan kunt u dit zelf doen  door  het nodige formulier onder deze link  <<Beheer uw persoonsgegevens>> in te vullen.
Of wilt u het verzoek op bezwaar en/of gegevensoverdraagbaarheid, gegevenscorrectie of  heeft een andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking direct bij ons indienen? Dan kunt u  een gespecificeerd verzoek aan de e-mail: support@Net Jungle Academy.com sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u in dit geval een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Net Jungle Academy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Net Jungle Academy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact met ons klantenservice

Als u contact opneemt met de klantenservice van Net Jungle Academy, omdat u vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Net Jungle Academy zullen uw contactgegevens en uw vraag of klacht door Net Jungle Academy worden bewaard. Net Jungle Academy  kan u vragen om meer klantgegevens te geven indien zij dat nodig vindt voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De klantgegevens die op deze wijze worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vraag en de afhandeling van klachten. De verstrekte klantgegevens worden tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy en Cookie Statement vermelde doeleinden.

Net Jungle Academy Website en VIP Club app (algemeen)

Om de Net Jungle Academy Website en Net Jungle Academy App optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website(s) en applicatie(s) te kunnen beveiligen) heeft Net Jungle Academy bepaalde klantgegevens nodig. Net Jungle Academy verzamelt daarom automatisch klantgegevens over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de Net Jungle Academy Website. Deze klantgegevens  bestaat uit uw IP-adres , type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt en de pagina’s die u op de Net Jungle Academy Website bezoekt. Om te zorgen dat jow klantgegevens op de Net Jungle Academy Website snel en eenvoudig kunt vinden, worden ook cookies gebruikt. Lees meer over het gebruik van cookies in de paragraaf “Cookie Statement”. Net Jungle Academy zal deze klantgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de klantgegevens zijn verkregen.

Net Jungle Academy Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Net Jungle Academy via de website(s) en app aanbiedt, moet u een Net Jungle Academy account  aanmaken. Wanneer u een Net Jungle Academy account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde klantgegevens te verstrekken. Ubent niet verplicht alle klantgegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De klantgegevens die u verstrekt kun u altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer klantgegevens u invult, des te beter Net Jungle Academy  haar dienstverlening op u kan afstemmen. Net Jungle Academy gebruikt de verstrekte klantgegevens, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het Net Jungle Academy Lounge account te kunnen aanmaken en u de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren.

De klantgegevens die u opgeeft bij het aanmaken van het Net Jungle Academy account evenals de klantgegevens die u daarna toevoegt of die via andere functionaliteiten door u worden verstrekt, worden centraal opgeslagen in de database van Net Jungle Academy en aan uw Net Jungle Academy account gekoppeld. Deze klantgegevens gebruikt Net Jungle Academy tevens om u persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.
Als u van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor uw klantgegevens moet verstrekken, die u al eerder hebt verstrekt, zullen deze klantgegevens automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat u bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw klantgegevens moet invoeren.

Persoonlijke aanbiedingen

Op grond van de klantgegevens die door Net Jungle Academy  zijn verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Net Jungle Academy haar aanbiedingen zo goed mogelijk op u af te stemmen. Deze aanbiedingen kunnen door middel van nieuwsbrieven, e-mailberichten, post of door persoonlijke aanbiedingen op de Net Jungle Academy website, de Net Jungle Academy App of via websites van derden onder uw aandacht worden gebracht.

Om de aanbieding persoonlijk te maken, gebruikt Net Jungle Academy een aantal gegevens van u, waaronder mogelijkerwijs: de producten die u bij ons koopt, het bedrag dat u per keer besteedt bij Net Jungle Academy in welke winkel en via welk kanaal u uw aankopen doet, van welke Net Jungle Academy  aanbiedingen u gebruik maakt, wat u in onze nieuwsbrief aanklikt, uw websitebezoek-gegevens en uw gebruiksgegevens van de App of uw VIP Lounge. Verder verwerkt Net Jungle Academy uw kaartnummer en de klantgegevens die uw aan ons hebt opgegeven, zoals o.a. uw voornaam en uw e-mailadres. Net Jungle Academy bewaart deze klantgegevens totdat u deze wijzigt of verwijdert. Wijzigen of verwijderen kan via u Net Jungle Academy -account. U kunt uw deelname aan VIP-Lounge ook op onderdelen aanpassen aan uw voorkeuren via uw Net Jungle Academy Account.

Geautomatiseerde besluitvorming

Net Jungle Academy neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Net Jungle Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Net Jungle Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren accounts die al twee jaar inactief zijn te verwijderen, indien er op de door ons gestuurde herinnering nooit gereageerd worden is. Voor ontvangen CV’s en motivatiebrieven van sollicitanten hanteren wij het verwijderen bij een afwijzing van alle documenten, zowel e-mails (en persoonsgegevens) na 4 weken.

Zakelijke transacties

Zakelijke transacties en behoeve van bedrijfsontwikkeling kunnen wij eventueel andere bedrijven overnemen of hiermee fuseren of samenwerken. Bij dergelijke transacties (ook wanneer wij dergelijke transacties overwegen) kunnen gebruikersgegevens onder de overgedragen activa vallen. Indien een deel van of alle activa van Net Jungle Academy worden verkocht of overgedragen aan een derde partij, vormen de klantgegevens (waaronder uw e-mailadres) waarschijnlijk onderdeel van de overgedragen activa. Indien een dergelijke overdracht is onderworpen aan aanvullende verplichte beperkingen krachtens toepasselijke wetten, zal Net Jungle Academy voldoen aan dergelijke beperkingen.

Delen en marketingcommunicatie 

U kunt ons de opdracht geven uw contactgegevens niet te gebruiken om contact met u op te nemen via e-mail, post of telefoon over producten, diensten, acties en speciale evenementen die mogelijk interessant voor u zijn door contact op te nemen met ons via het sturen van een de e-mail: support@Net Jungle Academy.com. Bij commerciële e-mailberichten kunt u hier ook voor kiezen door de instructies onderaan dergelijke e-mails te volgen. Houd er rekening mee dat wij ongeacht uw verzoek bepaalde informatie kunnen blijven gebruiken en delen zoals toegestaan door dit Privacybeleid of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. U kunt zich bijvoorbeeld niet afmelden voor bepaalde operationele e-mails, zoals die waarin onze relatie of transacties met u worden besproken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Net Jungle Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onthoud echter dat geen enkele methode van transmissie via internet en geen enkel middel voor elektronische of fysieke opslag geheel veilig is. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@Net Jungle Academy.com. Zo maakt Net Jungle Academy tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.   Als zodanig erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens die worden overgedragen aan, door of via onze Diensten of via internet en dat een dergelijke overdracht op eigen risico plaatsvindt.

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot een Net Jungle Academy-account, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord niet te delen met derden.

Wijzigingen in ons Priviacybeleid?

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen en af te stemmen op wetswijzigingen, de manier waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, de functies van onze diensten of technologische ontwikkelingen. Het herziene Privacybeleid is toegankelijk via de diensten en het is belangrijk dat u dit met enige regelmaat raadpleegt. Door het ‘Ingangsdatum’ aan het begin van het document te controleren, kunt u te weten komen of het Privacybeleid is gewijzigd sinds uw laatst bezoek. Als we een belangrijke wijziging aan het beleid aanbrengen, wordt u hiervan op de hoogte gebracht in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Bij verder gebruik van onze diensten, bevestigt u dat u de nieuwste versie van dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Grathem, 8-mei-2018